ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงรุ่งโรจน์ไฟฟ้า เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 1 Phase และ 3 Phase แบรนด์ KRR Electric ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยยึดหลักคุณภาพสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จุดเด่นของเรา คือ คุณภาพสินค้าและความสามารถในการผลิตตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่หม้อแปลงไฟ KRR Electric ได้รับความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ ลูกค้าของเราครอบคลุมตั้งแต่ระดับอุตสาหกรรม สถานทูตต่างประเทศ บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น ตลอดจนลูกค้าในระดับครัวเรือน ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงรุ่งโรจน์ไฟฟ้า ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและซื้อแล้วสบายใจ