ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 20/11/2021

ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າຈັດສົ່ງ